Χάθηκαν χρήματα εξαιτίας της ανεξήγητης επιμονής της Δημοτικής Αρχής Σπάρτης…

ΣΠΑΡΤΗ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Νοεμβρίου 2018 η Δημοτική Παράταξη του Σταύρου Αργειτάκου ανέδειξε με καταγγελτικό λόγο το θέμα της απώλειας χιλιάδων ευρώ αλλά και της απώλειας ενός Νηπιαγωγείου.
Όπως ανέφερε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Καρμοίρης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου με το υπ’ αριθμ. 208870 / 25-10-2018 ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης με αριθμό 294/11-9-2018 και με θέμα:
«Περί εγκρίσεως πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου (στο οποίο ο Δήμος θα κατασκευάσει στη συνέχεια σχολικό κτίριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης –νηπιαγωγείο) για την μακροχρόνια κάλυψη των αναγκών για στέγαση του 2θεσιου 1ου νηπιαγωγείου».

Όπως τόνισε ο Δημοτικός Σύμβουλος «πρόκειται για συνέχιση λανθασμένων και πρόχειρων ενεργειών εκ μέρους της Δημοτικής αρχής για την εξεύρεση οικοπέδου προς ανέγερση του νηπιαγωγείου.
Πράξεις για τις οποίες η παράταξη μας σας είχε επισημάνει επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή .
Ανεξήγητη η επιμονή από τον Νοέμβριο του 2016, της Δημοτικής Αρχής για ανέγερση νηπιαγωγείου στο συγκεκριμένο οικόπεδο του Πηλαλείου κληροδοτήματος με την μορφή ενοικίου, χωρίς νόμιμες διαδικασίες , αντί να προτιμήσει ιδιόκτητο οικόπεδο που διαθέτει, με βασική αιτιολογία το χωροταξικό (απόσταση) , σε αντίθεση με όσα έλεγε ο Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-4-2017 ότι στην Αθήνα ξεκινάνε και πάνε 15 χιλιόμετρα (εννοώντας μεταφέρουν τα νήπια)
Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι να χαθεί η κατάθεση πρότασης στο ΕΣΠΑ για την ανέγερση νηπιαγωγείου προϋπολογισμού 750.000,00 Ευρώ» .

Από την Παράταξη του Σταύρου Αργειτάκου σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντάχθηκαν πρόσφατα τα εξής έργα:

1ΟΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.600.000,ΟΟ Ευρώ .
2ΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ ΜΟΛΑΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 900.000,00 Ευρώ .
3ΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΥΦΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ2.200.000,00 Ευρώ .
4ΟΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 950.000,00 Ευρώ .
5ΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.100.000,00 Ευρώ .
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες.