Οι αναγνώστες του notospress.gr ψηφίσατε. 190 από εσάς θέλησαν να καταγραφεί η γνώμη σας για το αν τα κόμματα πρέπει να αναμειγνύονται στην Αυτοδιοίκηση. Περίπου 8 στους 10 δεν επιθυμείτε την κομματικοποίηση της Αυτοδιοίκησης. Ένα ποσοστό 6% αποδέχεστε την έμμεση εμπλοκή των κομμάτων και το 17% θέλετε τα κόμματα να αναμειγνύονται στην Αυτοδιοίκηση. Η ανάμειξη των κομμάτων γίνεται είτε με την στήριξη υποψηφίων είτε με την στράτευση κομματικών στελεχών σε ψηφοδέλτιά τους.

Το ερώτημα ήταν το εξής:
«Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να αναμειγνύονται στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης;»
Σύμφωνα με τις απαντήσεις:
ΟΧΙ 75% (143 ψήφοι)
ΝΑΙ 17% (33 ψήφοι)
ΕΜΜΕΣΑ 6% (11 ψήφοι)
ΔΓ/ΔΑ 2% (3 ψήφοι)