ΛΑΚΩΝΙΑ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας ανακοινώνει ότι σχετικά με το σημείο του ψηφίσματος «ότι το πρόγραμμα δακοπροστασίας δεν εφαρμόστηκε ούτε σωστά, ούτε εγκαίρως»:

1. Στις τοπικές κοινότητες Καστορίου , Αλευρού , Γεωργιτσίου , και Περιβολίων δεν υπέβαλλε προσφορά κανένας εργολάβος στον αρχικό διαγωνισμό.
Η Υπηρεσία με το υπ΄ αριθμόν 132096/19626/18-05-2018 έγγραφο της είχε ενημερώσει την 18-05-2018 τους Δήμους : ΄΄ Τηρώντας την νόμιμη διαδικασία ,η πιθανή εκτέλεση πρώτου ψεκασμού στις εν λόγω περιοχές από τον προσωρινό μειοδότη θα είναι κατ΄ εκτίμηση το διάστημα 01- Αυγούστου έως 14 Αυγούστου . Πρώτος ψεκασμός στις εν λόγω περιοχές αυτό το διάστημα θα είναι αναποτελεσματικός και θα πρέπει οι παραγωγοί να ενημερωθούν να καλύψουν τον πρώτο ψεκασμό το πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου με ευθύνη τους , προκειμένου ο προσωρινός μειοδότης να συνεχίσει το έργο από το προβλεπόμενο διάστημα ( πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου ) για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου .
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω , προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι παραγωγοί των περιοχών που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για εκτέλεση του έργου , παρακαλούμε όπως προβείτε σε νέα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις προαναφερόμενες περιοχές ΄΄ .
Στις εν λόγω περιοχές ο πρώτος ψεκασμός έγινε 10 Αυγούστου 2018 μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης να συνεχιστεί το πρόγραμμα .

2. Στις υπόλοιπες περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας ο πρώτος ψεκασμός έγινε το πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου όπως και στην υπόλοιπη Λακωνία , χωρίς να προκύψει καμία καθυστέρηση , εκτός από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την καθυστερημένη πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού λόγω έναρξης της διαδικασίας προσλήψεων 15-06-2018 , αφού ο μόνιμος υπάλληλος τομεάρχης όταν τελείωνε μια Κοινότητα , πήγαινε στην επόμενη και δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνονται ψεκασμοί σε πολλές κοινότητες ταυτόχρονα .

3. Κατά συνέπεια η Περιφέρεια και η αρμόδια Υπηρεσία (ΔΑΟΚ Λακωνίας) δεν έχει καμία ευθύνη για :
Α) Την καθυστερημένη εφαρμογή του πρώτου ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες
Καστορίου , Αλευρού , Γεωργιτσίου , και Περιβολίων , καθώς και την έλλειψη ενδιαφέροντος από εργολάβους να εκτελέσουν το έργο στις συγκεκριμένες περιοχές .
Β) Την καθυστερημένη πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού .
Γ) Την αποτελεσματικότητα των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται , την δοσολογία κτλ που καθορίζονται με Αποφάσεις Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .
Δ) Την καταπολέμηση μυκητολογικών ασθενιών και άλλων παραγόντων που συνετέλεσαν στην πτώση μεγάλου ποσοστού ελαιοκάρπου .