ΣΠΑΡΤΗ. Από 1 Νοεμβρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 η Διοίκηση του Γηροκομείου Σπάρτης ανακοίνωσε το Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων του Ιδρύματος. Οι Λειτουργίες θα τελούνται κάθε 3η Πέμπτη του Μήνα.

Πέμπτη 1/11/18
Πέμπτη 22/11/18
Πέμπτη 20/12/18
Πέμπτη 17/1/19
Πέμπτη 21/2/19
Σάββατο 16/3/19
Σάββατο 20/4/19
Πέμπτη 16/5/19
Πέμπτη 20/6/19
Πέμπτη 18/7/19
Σάββατο 10/8/19
Πέμπτη 19/9/19
Πέμπτη 17/10/19
Πέμπτη 14/11/19
Πέμπτη 19/12/19