Το 58% των αναγνωστών του notospress.gr δεν εμπιστεύεται της δημοσκοπήσεις προκειμένου να αποφασίσει για την εκλογή Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων. Το 45% δεν εμπιστεύεται αυτή την μέθοδο αποτύπωσης της κατάστασης ενώ ένα 13% θεωρεί ότι οι μετρήσεις δεν διαμορφώνουν κλίμα. Στην αντίθετη πλευρά βρίσκεται το 40% των αναγνωστών που σε ποσοστό 28% εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις και σε ποσοστό 12% θεωρεί ότι διαμορφώνουν το κλίμα. Ένα ποσοστό 2% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Ψήφισαν συνολικά 277 αναγνώστες απαντώντας στην ερώτηση:


Οι δημοσκοπήσεις σε επηρεάζουν στην εκλογή του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων;

ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ 45% (124 ψήφοι)

ΝΑΙ ΓΙΑΤΊ ΤΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ 28% (78 ψήφοι)

ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΛΙΜΑ 13% (35 ψήφοι)

ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΛΙΜΑ 12% (34 ψήφοι)

ΔΓ/ΔΑ 2% (6 ψήφοι)