ΠΑΤΡΑ. Από την ΔΕΥΑΠ προκηρύχτηκε ένα ακόμα σημαντικό έργο για τον Δήμο και τους κατοίκους περιοχών, που θα συνδεθούν με τον Βιολογικό Καθαρισμό.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το χρηματοδοτούμενο έργο «επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πάτρας», δυναμικότητας 30.000 κατοίκων, προϋπολογισμού 9.915.000 ευρώ και προβλεπόμενης διάρκειας ολοκλήρωσης του έργου, 30 μήνες.
Η διαδικασία είναι ανοιχτή και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 10 Δεκεμβρίου 2019.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα συνδεθούν με τον Βιολογικό Καθαρισμό, οι περιοχές: Αγ. Βασίλειος, Ρίο, Μιντιλόγλι, Ροΐτικα, Μονοδένδρι, Βραχνέικα, και Αγ. Στέφανος Σαραβαλίου.
Η προκήρυξη έχει ήδη δημοσιευθεί σε εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), αλλά και στον Τοπικό Τύπο.