ΤΡΙΠΟΛΗ. «Σε διαδικασία υπογραφής συμβάσεων βρίσκονται 51 δημόσιες παρεμβάσεις στο τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Με συντονισμένες ενέργειες της Αναπτυξιακής, του κ. Πέτρου Τατούλη, του προηγούμενου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σταύρου Αραχωβίτη και του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Χαράλαμπου Κασσίμη, εξασφαλίστηκαν τον Ιούνιο του 2019 επιπλέον πιστώσεις 4.500.000,00 ευρώ, με αποτέλεσμα η πρόσκληση από 2.500.000,00 Ευρώ δημόσια δαπάνη, να ανέλθει μετά την έγκριση της υπερδέσμευσης στο ποσό των 7.000.000,00 Ευρώ. Έτσι, εντάχθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους τα έργα των Δήμων και των συλλογικών φορέων και βρίσκονται στο τελικό στάδιο της υπογραφής συμβάσεων. Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2019 .

Σήμερα, που ολοκληρώθηκε και η πρόσκληση για τις ιδιωτικές επενδύσεις η ζήτηση σε δημόσια δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 19.000.000,00 με την υποβολή 162 επενδυτικών σχεδίων».