ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο ρόλος του Κτηνίατρου στη σύγχρονη εποχή είναι ευρύτατος, πολυσχιδής και πολυεπίπεδος. Ο κτηνίατρος, τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» για την προστασία της υγείας των ζώων και την αντιμετώπιση των
διατροφικών κρίσεων.

Είναι σημαντικό, συνεπώς, να αναγνωριστεί ο καίριος ρόλος που αυτός διαδραματίζει στην προστασία της υγείας του ανθρώπου, τόσο σήμερα όσο και για τις μελλοντικές γενιές.

Ο πολύπλευρος ρόλος του κτηνίατρου μπορεί να εστιαστεί σε
τρεις κύριες κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη των ζώων.

Η ιατρική των ζώων εκτείνεται σε όλους τους γνωστούς τομείς της
ιατρικής επιστήμης.

Οι κτηνίατροι μπορούν να είναι γενικοί ιατροί, είτε ειδικευμένοι ιατροί, όπως για παράδειγμα σε τομείς της παθολογίας (καρδιολόγοι, δερματολόγοι κτλ.), της χειρουργικής (ορθοπαιδικοί, νευροχειρουργοί κτλ.) ή της μαιευτικής.

Εξειδίκευση υπάρχει και στον εργαστηριακό (π.χ μικροβιολογία, παρασιτολογία) και διαγνωστικό τομέα με τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων μέσων διάγνωσης και θεραπείας (υπερηχογραφήματα, μαγνητικές τομογραφίες, λαπαροσκοπήσεις, χημειοθεραπείες κτλ.).

Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η Κτηνιατρική αποτελεί υπεύθυνο φορέα για την αντιμετώπιση κρίσεων σχετικών με τη δημόσια υγεία (ζωοανθρωπονόσοι και τροφογενείς λοιμώξεις).

Ο ρόλος των κτηνιάτρων προϋποθέτει την αδιάλειπτη παρουσία τους τόσο στις μονάδες εκτροφών, όσο και στις εγκαταστάσεις σφαγής των ζώων και επεξεργασίας των προϊόντων τους, στα εργοστάσια παραγωγής τροφίμων αλλά και στα ιατρεία ζώων συντροφιάς.

Η τρίτη κατεύθυνση αφορά στην έρευνα που επεκτείνεται σε όλα τα πεδία των επιστημών υγείας και των βιολογικών επιστημών. Ο κτηνίατρος συμμετέχει άμεσα και ενεργά σε τομείς της σύγχρονης έρευνας όπως η συγκριτική ιατρική, οι βιοεπιστήμες, η ιατρική των ζώων και του ανθρώπου.

Επιπλέον, ο ρόλος του είναι καθοριστικός στην έρευνα που αφορά στη διαχείριση των ζώων σε επίπεδο εκτροφής και στην υγιεινή και την τεχνολογία των τροφίμων ζωικής προέλευσης.