ΜΕΣΣΗΝΙΑ. Στο πλαίσιο της προσπάθειας διατήρησης και προστασίας ενός ιδιαίτερου είδους της φυσικής κληρονομιάς που έχει ταυτιστεί εδώ και αιώνες με την περιοχή, το Ψηφιακό Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας απέστειλε αίτηση-αίτημα προς το WWF Ελλάς για την μελέτη δημιουργίας ενημερωτικού περιπτέρου (info kiosk) σχετικά με τη θετική σημασία διατήρησης και προστασίας του τσακαλιού στην περιοχή της νότιας Μεσσηνίας. Το WWF έχει το συγκεκριμένο είδος στον κατάλογο των απειλούμενων ειδών και η δημιουργία ενημερωτικού περιπτέρου από το WWF στον οικισμό των Κάτω Αμπελοκήπων του Νομού Μεσσηνίας θα βοηθήσει στην προστασία του είδους .

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο οικισμός βρίσκεται στο μέσο του γεωγραφικού θύλακα χαμηλού και μέσου υψομέτρου της νότιας Μεσσηνίας που εντοπίζεται το τσακάλι, ενώ παρουσιάζει την πιο ομοιόμορφη και συνεκτική κατανομή πληθυσμών, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, όπου υπάρχουν μικρές, διάσπαρτες απομονωμένες ομάδες ζώων. Παράλληλα, ο πληθυσμός του, στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή των Κάτω Αμπελοκήπων, δείχνει σαφείς αυξητικές τάσεις, ενώ η γεωγραφική του κατανομή έχει διευρυνθεί σημαντικά. Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε σχεδόν εξαφανισθεί από την περιοχή, ενώ μια δεκαετία αργότερα, ο πληθυσμός άρχισε σταδιακά και αργά να ανακάμπτει.