ΝΑΥΠΛΙΟ. Σχεδόν χάθηκε η θάλασσα από το Ναύπλιο την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, αφού η άμπωτη ήταν τόσο μεγάλη που μόλις ένα κομμάτι θάλασσας χώριζε την ξηρά από το Μπούρτζι. Το φαινόμενο της πλημμυρίδας και της άμπωτης είναι το φυσικό φαινόμενο της περιοδικής ανόδου και καθόδου της στάθμης του νερού.

Η πλημμυρίδα και η άμπωτη, δηλαδή η παλίρροια επαναλαμβάνεται δύο φορές το 24ώρο και οφείλεται στη βαρυτική έλξη της Σελήνης αλλά και του Ήλιου πάνω στη Γη, καθώς και στην περιστροφή τους.

Φωτογραφία: Studio Μπουγιώτης - Ρασσιάς