ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Επερώτηση για την Δακοκτονία του 2020 έκαναν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Θανάσης Πετράκους και Δημοσθένης Δρούγκας. Οι Σύμβουλοι τονίζουν την ανάγκη άμεσων μέτρων για να μην υποστούν οι ελαιοπαραγωγοί ζημιές για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της επερώτησης.

"κ. Πρόεδρε, κ. Περιφερειάρχη,

Με δεδομένα ότι:

1) Η ελαιοπαραγωγή της Πελοποννήσου καταστράφηκε από τη δακοπροσβολή και τις δευτερογενείς ασθένειες και το 2016 και το 2018 της δε Κρήτης καταστράφηκε το 2019.

2) Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα η κατανομή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο, συνεπώς είναι αδύνατον να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις τέλη Μαΐου έως αρχές Ιουνίου, ώστε να γίνει έγκαιρα ο πρώτος ψεκασμός.

3) Το συνολικό ποσό για όλους τους νομούς της Περιφέρειας αλλά και για κάθε νομό χωριστά είναι ανεπαρκές για να γίνουν τέσσερις ψεκασμοί.

4) Οι γεωπόνοι δακοκτονίας έχουν σε σχέση με το 2010 μειωθεί σχεδόν κατά 50%, όπως φυσικά έχουν περιοριστεί και οι παγίδες στο 50% σε σχέση με το 2010.

Επιβάλλεται να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες ενέργειες ώστε:

1) Η χρηματοδότηση του προγράμματος από το ύψος των 4,120 εκατ. ευρώ που ήταν το 2019 να αυξηθεί τουλάχιστον στα 5,200 εκατ. ώστε να μπορούν να γίνουν 4 ψεκασμοί.

2) Να αυξηθεί στα επίπεδα του 2010 ο αριθμός των γεωπόνων δακοκτονίας και φυσικά να αυξηθούν οι ημέρες που δίνεται η δυνατότητα στους γεωπόνους να πηγαίνουν για έλεγχο, διότι με βάση τους μνημονιακούς νόμους, αυτό που ίσχυε μέχρι το 2019 ήταν στο διάστημα των 6 μηνών που προσλαμβάνονται για τη δακοκτονία, η δυνατότητά τους να πηγαίνουν για έλεγχο είχε περιοριστεί στις 27 ημέρες.

3) Να επιταχυνθεί η έκδοση της απόφασης για να γίνουν έγκαιρα οι προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ.

4) Να επικαιροποιηθεί η τροπολογία που επιτρέπει την εκτέλεση προσυμβατικών εργασιών. Συγκεκριμένα πρέπει να επικαιροποιηθεί το άρθρο 44 του Ν. 4325 ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015 ώστε να ισχύει κάθε έτος και όχι μόνο το 2015 που ίσχυσε. Υπενθυμίζω ότι το συγκεκριμένο άρθρο είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρξει το 2015 καθυστέρηση στην έναρξη του προγράμματος. Η συγκεκριμένη τροπολογία, την οποία είχα προωθήσει το 2015 με την ιδιότητα τότε του βουλευτή, αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί για το πρόγραμμα δακοκτονίας έχουν δημοσιευτεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την 10η Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης των εργασιών δακοκτονίας, η Οικονομική Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, μπορεί, γα λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας, μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης, μπορούν να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν νόμιμα, εφόσον οι οικείος Περιφερειάρχης α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης ψεκασμών δακοκτονίας».

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,

Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους ελαιοπαραγωγούς της Περιφέρειάς μας οι οποίοι αδυνατούν να επιβιώσουν με τις πραγματικά χαμηλές τιμές που πωλείται το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο να μην επιτρέψουμε να υποστούν και τρίτη χρονιά ζημιά από την ελλιπή εκτέλεση του προγράμματος της δακοκτονίας.

Για τους λόγους αυτούς,

1) Σας ερωτούμε σε τι ενέργειες έχετε προβεί μέχρι τώρα για όλα τα ανωτέρω;

2) Έχει απαντήσει το Υπουργείο και ποιες είναι οι απαντήσεις του;

Τέλος θεωρούμε σημαντικό να υπάρξει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το οποίο ομόφωνα να διεκδικεί από την κυβέρνηση όλα τα ανωτέρω."