ΕΛΛΑΔΑ. Ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάη Βορίδη κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και βουλευτής Λάρισας.

Όπως αναφέρει σύμφωνα με καταγγελίες παραγωγών και βάσει δημοσιεύματος ηλεκτρονικού τύπου της 27 Μαΐου 2020 (βλ. εδώ), πολλά κτήματα με ελιές Καλαμών εγκαταλείπονται ή αφήνονται αφρόντιστα. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής παραμένει σε κάδους με αλάτι, διότι οι πράξεις που γίνονται μεταξύ παραγωγών - εμπόρων (όταν γίνονται) είναι σε εξευτελιστικές τιμές.

Συνέπεια της κατάστασης αυτής, επίσης, φαίνεται ότι είναι και η διακοπή χρηματοδοτήσεων (με μορφή κεφαλαίου κίνησης), που έδιναν διάφοροι μεσίτες σε παραγωγούς, με συνέπεια, πολλά κτήματα πια να εγκαταλείπονται από παραγωγούς, που τα ενοικίαζαν πληρώνοντας υπέρογκα ενοίκια. Τα ίδια προκύπτοντα δεδομένα τα διαπιστώνουν και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων γεωργικών εφοδίων, οι οποίοι παρατηρούν πτώση στις πωλήσεις εφοδίων, που σχετίζονταν με την ελιά Καλαμών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ο Κυριάκος Βελόπουλος ρωτά τον υπουργό:

«1. Πού οφείλεται η μείωση της ζήτησης της εγχώριας παραγωγής ελιάς Καλαμών, με αποτέλεσμα να καταρρέουν σταδιακά τα μεγέθη της διακίνησης του ελληνικού αυτού αγαθού;

2. Υπάρχουν στη διάθεσή σας στοιχεία για εξαγωγές των μεταποιητών της ελιάς Καλαμών; Αν ναι, ποιες είναι οι καταγεγραμμένες ποσότητες που έχουν εξαχθεί καθ’ έτος και ποια τα αντίστοιχα έσοδα, κατά την τελευταία πενταετία;

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να αναβιώσετε και να αναθερμάνετε την παραγωγή της ελιάς Καλαμών, αφενός, όσον αφορά στην ενίσχυση των αγροτών, ώστε να διατηρήσουν οι τελευταίοι τα κτήματα τους, και αφετέρου, όσον αφορά στην προώθηση του προϊόντος αυτού, τόσο στο εγχώριο εμπόριο, όσο και στο εξωτερικό;»