Γράφει ο Δημήτρης Πανάγος

ΣΠΑΡΤΗ. Μετά και την ολοκλήρωση της Ημερίδας «Το Φράγμα Της Κελεφίνας - Η εξέλιξη του έργου και η διαχείριση του» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Σπάρτης με επιτυχία στο Διοικητήριο Λακωνίας, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι:

Το έργο του φράγματος του Οινούντα θα πραγματοποιηθεί. Είναι έργο μεγάλης σπουδαιότητας για έναν Δήμο όπως αυτόν της Σπάρτης η οικονομική ανάπτυξη του οποίου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόοδο της γεωργικής παραγωγής και του αγροτικού εισοδήματος.

Θα περιέχει 15 εκατομμύρια κμ νερού περίπου, με δυνατότητα να αρδεύσει πλέον των 33.000 στρεμμάτων στην κοιλάδα του Ευρώτα και στις γύρω περιοχές. Συγχρόνως θα προσφέρει τα μέγιστα στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και την αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης που κατατρέχει μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στα νότια της Λακωνίας.

Τα ερωτηματικά τα σχετιζόμενα με την ταυτότητα των εκτάσεων που μέλλει να αρδευτούν θα απαντηθούν σε μελλοντικό χρόνο.

Είναι κατανοητό ότι η δυναμική του φράγματος μπορεί να αλλάξει και τις καλλιεργητικές συνήθειες της περιοχής, να προσθέσει νέες καλλιέργειες στις αγροτικές επιλογές και ακόμα ακόμα να φέρει στο προσκήνιο νέους παραγωγούς, με νέες ιδέες και νέα οράματα.

Δεδομένο, ότι τέτοιου μεγέθους καλλιεργητικός αναπροσανατολισμός χρειάζεται έγκαιρο σχεδιασμό.

Δεν θα έπρεπε λοιπόν από τώρα να δούμε, πώς θα εκπαιδεύσουμε κατάλληλα τους νέους αγρότες; Πώς θα τους ενημερώσουμε για τις νέες δυναμικές καλλιέργειες που αναδύονται, πώς θα τους επιμορφώσουμε για να αποφεύγουν παλιές κακοτοπιές;

Ευκαιρία λοιπόν να μπει στο σχεδιασμό η πραγματοποίηση ενός κατάλληλου συνεδρίου, σε αυτήν την κατεύθυνση. Ή σειράς συνεδρίων. Ή σειράς επιμορφωτικών δράσεων για τον αρδευτικό και άρα παραγωγικό ανασχηματισμό της γεωργίας της περιοχής.