Γράφει ο Δημήτρης Πανάγος

ΣΠΑΡΤΗ. Πολλές ήταν οι απόψεις που εκφράστηκαν κατά την Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Σπάρτης, φορέων και συλλόγων με θέμα «Το φράγμα της Κελεφίνας: Η εξέλιξη του έργου και η διαχείριση του».

Μια ενδιαφέρουσα επισήμανση έγινε από τον κ. Σταύρο Καλαβρυτινό, υδρογεωλόγο, σύμβουλο των ενδιαφερομένων περιοχών, αναφορικά με την τάση που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τις αγροκαλλιέργεις.

Κατά τις συναντήσεις στο Υπ. Ανάπτυξης, δόθηκε η εντύπωση πως κατεύθυνση της Ε.Ε είναι ο περιορισμός στα ποτίσματα. Η υπερβολική άρδευση των καλλιεργειών υποβαθμίζει την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Ενώ οι λεγόμενες «ξερικές» καλλιέργειες, οι παραδοσιακές δηλ., χωρίς άρδευση παρουσιάζουν υψηλότερης ποιότητας αποτελέσματα.

Ως ενδιάμεση μορφή, θεωρείται η βιολογική καλλιέργεια, η οποία δεν έχει να επιδείξει υψηλή παραγωγικότητα, έχει μικρότερη απόδοση ανά στρέμμα και θεωρείται η πλέον δαπανηρή.

Έχουν κι αυτά τη σημασία τους, καθώς η περαιτέρω χρηματοδότηση του Φράγματος του Οινούντα αναφορικά με το μελλοντικό δίκτυο άρδευσης των εκτάσεων, περνά και μέσα από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έγκριση και η χρηματοδότηση του αγωγού άρδευσης κατά 75% από κοινοτικά προγράμματα καθορίζει και τον λειτουργικό προσανατολισμό του έργου αυτού.

Με άλλα λόγια, οι σχεδιασμός πρέπει να είναι και σύμφωνος με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Θα γίνει το Φράγμα στον Οινούντα ποταμό!

Τι πραγματικά ξέρουν οι νέοι αγρότες για το Φράγμα Οινούντα;