Ομόφωνο «ΝΑΙ» από το Δ.Σ. Σπάρτης στο να ανατεθεί η προετοιμασία του φακέλου του έργου και η έκδοση ή επικαιροποίηση των απαιτούμενων αδειών σε μελετητή. Στόχος είναι να ενταχθεί το έργο σε τρέχον πρόγραμμα εγγείων βελτιώσεων.

ΣΠΑΡΤΗ. Με τη μορφή του κατεπείγοντος συζητήθηκε στην συνεδρίαση της 7-10-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης το θέμα: «Περί υποβολής στη ΔΡΑΣΗ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του έργου «Κλειστό Κύκλωμα Άρδευσης Καραβά» – Λήψη σχετικών αποφάσεων», ύστερα από αίτηση της δημοτικής παράταξης «Ενωμένοι Πολίτες Δήμου Σπάρτης» και με εισηγητή τον δημοτικό σύμβουλο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γιάννη Καρμοίρη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στο Δ.Σ. τοποθετήθηκαν ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Πέτρος Δούκας, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Χρήστος Κανακάκος και Γεωργία Δεδεδήμου, οι πρώην Δήμαρχοι Σπάρτης και επικεφαλής παρατάξεων κ.κ. Σταύρος Αργειτάκος και Βαγγέλης Βαλιώτης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ και Αντιδήμαρχος κ. Θέμης Πατσιλίβας, ο πρώην Δήμαρχος Μυστρά και δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Αποστολάκος και ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνης Καλομοίρης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα θετικά στην πρόταση του κ. Γιάννη Καρμοίρη, ώστε να ανατεθεί η προετοιμασία του φακέλου του έργου και η έκδοση ή/και επικαιροποίηση των απαιτούμενων αδειών σε μελετητή. Στόχος, πλέον, είναι να ενταχθεί το έργο σε τρέχον πρόγραμμα εγγείων βελτιώσεων.

Η υλοποίηση του Κλειστού Κυκλώματος Άρδευσης Καραβά, αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του οικισμού Καραβά και του γεωργικού κόσμου που εργάζεται στον παραευρώτιο κάμπο της περιοχής, μεγάλη μερίδα εκ των οποίων δραστηριοποιείται στην Λαϊκή Αγορά της Σπάρτης. Έτσι, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης αποτελεί μία δικαίωση για όλους εκείνους που, αφ’ ενός διεκδίκησαν το έργο, και αφ’ ετέρου αγωνιούν για την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στην περιοχή.

Το «στοιχειωμένο» έργο, για περισσότερο από μία δεκαετία, έχουν διεκδικήσει σθεναρά οι κάτοικοι, είτε μεμονωμένα με παρεμβάσεις τους στον Τύπο και τοπικούς φορείς, είτε οργανωμένα υπό τις πρωτοβουλίες και δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά. Το συγκεκριμένο αρδευτικό ζήτημα είχε απασχολήσει ακόμα και το ελληνικό Κοινοβούλιο, ύστερα από ερώτημα που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Λακωνίας, κ. Θανάσης Δαβάκης, το 2016. Ταυτόχρονα, ο κ. Γ. Καρμοίρης έχει αναλάβει «σταυροφορία» τόσο στο Δ.Σ. Σπάρτης, όσο και με οχλήσεις ή συναντήσεις με τοπικούς θεσμικούς παράγοντες, στοχεύοντας στο ξεμπλοκάρισμα του έργου, με κορυφαία ενέργεια τη διαμεσολάβησή του στον Υπουργό Α.Α.Τ. κ. Σταύρο Αραχωβίτη το 2018.

Το «Κλειστό Κύκλωμα Άρδευσης Καραβά» είναι ένα έργο, το οποίο υπολογίζεται πως θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε παραγωγικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, όπως η διαχείριση υδατίνων πόρων, ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση της αγροτικής παραγωγής, και η πυροσβεστική χρήση της δεξαμενής του. Ύστερα από την ομόφωνη θετική απόφαση του Δ.Σ., φαίνεται πως το πρώτο και σημαντικό βήμα για την εξέλιξη του έργου έχει γίνει, ωστόσο απαιτείται ακόμη πολλή και σκληρή δουλειά έως την ολοκλήρωσή του…

Τι εισηγήθηκε ο κ. Γ. Καρμοίρης:

«Το 2005 ένας οραματιστής Δήμαρχος, ο αείμνηστος Νίκος Βαχαβιώλος, αντιλαμβανόμενος τα προβλήματα άρδευσης που θα ακολουθούσαν, καθώς και τις ανάγκες του αγροτικού κόσμου, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυστρά, το οποίο και ενέκρινε, την μελέτη για την δημιουργία του Κλειστού Κυκλώματος Άρδευσης Καραβά.

Έτσι, ανατέθηκε σε μελετητή, και αφού ολοκληρώθηκε η μελέτη ο τότε Δήμος Μυστρά κατάφερε να εντάξει ένα μέρος του έργου στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΑΧ. Στον πρώτο ειδικό προϋπολογισμό, δηλαδή στο κομμάτι αυτό του έργου που έχει υλοποιηθεί, έχουν γίνει οι υδροληψίες, η δεξαμενή, ο αγωγός προς και από τη δεξαμενή, και έχουν τοποθετηθεί τα αντλιτικά συγκροτήματα. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν περίπου 1.700.000€. Υλοποιήθηκε περίπου το 1/4 του έργου.

Τα τελευταία χρόνια παραμένει ανενεργό· παρά τις πολυετείς προσπάθειες των κατοίκων, των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά και προσωπικών μου ενεργειών και παρεμβάσεων τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και σε άλλους θεσμικούς παράγοντες, γεγονός που αποδεικνύει πως η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται για τα προς το ζην στον αγροτικό τομέα στον παραευρώτιο κάμπο του Καραβά.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που λέει συνεχώς η δημοτική Αρχή «και εσείς τόσα χρόνια τί κάνατε;»! Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, έχουμε κι εμείς κάποιες ευθύνες, έχουμε κάνει προτάσεις και στην δημαρχία του κ. Βαλιώτη και κριτική· σε εσάς δεν κάναμε κριτική. Σας είπαμε τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσετε για να εντάξουμε το έργο και να ολοκληρωθεί. Παρ’ όλα αυτά, εσείς μας αγνοήσατε.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 30-12-2019, κατά την συζήτηση της ψήφισης του προϋπολογισμού, ανέφερα ένα έγγραφο που είχε στείλει το Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας, με αριθμό πρωτοκόλλου 23712 και θέμα «Εισήγηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας» Αφορούσε -εκτός των άλλων- παροχή υπηρεσίας ολοκληρωμένης καταγραφής δημοτικών αρδευτικών ζωνών Δ.Ε. Μυστρά. Και όχι μόνο, αφορούσε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Και μάλιστα, στις παρατηρήσεις έλεγε: «Προκειμένου να υλοποιήσει ο Δήμος τις δέσμιες βάσει της κείμενης νομοθεσίας υποχρεώσεις του, ως πάροχος ύδατος, απαιτείται να καταγραφούν τα συνολικά στοιχεία κάθε δικτύου, υδροληψίες, αγωγοί, αρδευτές, ατομικές παροχές άρδευσης, αρδευόμενα αγροτεμάχια που συγκροτούν την κάθε ζώνη άρδευσης και ο Δήμος δεν διαθέτει τους ανθρώπινους πόρους για να υλοποιήσει την εργασίας που απαιτείται». Και για αυτό το λόγο ζητούσε να μπουν κάποια χρήματα στον προϋπολογισμό. Για τη Δ.Ε. Μυστρά ζητούσε 20.850€· αυτή ήταν η εκτίμηση της υπηρεσίας. Σας το ανέφερα τότε και σας ζήτησα να κάνουμε κάποιες προσπάθειες σαν Δήμος προκειμένου να εκδοθεί η άδεια χρήσης νερού.

Η αναφορά μου έγινε όχι για να επιρριφθούν ευθύνες, αλλά για να σας ενημερώσω σχετικά με το έργο, επειδή είσαστε νέα δημοτική Αρχή, ώστε να προβούμε από κοινού στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση ενός έργου, που πέραν ότι θα δώσει ανάσα στον τοπικό γεωργικό πληθυσμό, εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο παραγωγής, θα προσφέρει επιπλέον και περιβαλλοντολογικά και αντιπυρικά οφέλη στην περιοχή μας, δεδομένου ότι η δεξαμενή είναι ανοιχτή και εύκολα θα έχουν πρόσβαση τα ελικόπτερα σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Σας υπενθυμίζω, ότι όταν το έργο είχε ενταχθεί το 2006 δεν είχε ως βασική προϋπόθεση την έκδοση άδειας χρήσης νερού, γεγονός που έχω επεξηγήσει πολλάκις στο Δ.Σ. και το οποίο εσείς συνεχίζετε να μην το αντιλαμβάνεστε. Άλλωστε, αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το έργο πληρώθηκε. Χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση της 9ης-9-2020, είπατε ότι «[το έργο] δεν είχε τα βασικά προαπαιτούμενα, ένα από τα οποία είναι η άδεια χρήσης νερού, και όχι μόνο αυτό, δώθηκε και μελέτη όταν έκλεινε το ΕΣΠΑ».

Αυτή τη στιγμή, στον Καραβά Λογγάστρας είναι εγγεγραμμένοι στους αρδευτικούς καταλόγους 228 παραγωγοί και στον Καραβά Σουστιάνων 156. Το νούμερο ήταν μεγαλύτερο, αλλά αρκετοί έχουν κάνει διακοπή, επειδή τα κτήματά τους έχουν ξεραθεί. Το Κλειστό Κύκλωμα Άρδευσης Καραβά, είναι σχεδιασμένο να αρδεύει πολλά περισσότερα από τα ήδη αρδευόμενα στρέμματα, το πότισμα των οποίων γίνεται ακόμα με τον απαρχαιωμένο τρόπο της χρήσης υδραυλάκων. Εκτιμώ, πως, μόλις το έργο ολοκληρωθεί, οι χρήστες του δικτύου θα είναι τουλάχιστον 500. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν ξοδεύτηκαν 450.000€ όπως χαρακτηριστικά με ειρωνικό και απαξιωτικό ύφος ανέφερε ο κ. Δήμαρχος.

Κύριε Δήμαρχε, αντί να έχετε αντιπαράθεση μαζί μου όλο αυτό το διάστημα, που εγώ έκανα ερωτήσεις και αναφορές στο συγκεκριμένο έργο, καταθέτοντας τις αγωνίες του τοπικού αγροτικού κόσμου, θα έπρεπε να γνωρίζετε, εσείς και οι συνεργάτες σας (αντιδήμαρχοι – ειδικοί συνεργάτες), ότι ήδη από τις 20-12-2019 ήταν σε εξέλιξη πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» με μέγιστο προϋπολογισμό των υποβαλλόμενων πράξεων 2.200.000€. Είχα αναφέρει χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση της 26ης-8-2020 πως πρέπει να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες για να προετοιμάσουμε το φάκελο του έργου, θεωρώντας πως λόγω της λειψυδρίας που αναμενόταν ότι θα παρουσιαστεί στην περιοχή μας, θα προκηρύσσονταν προγράμματα εγγείων βελτιώσεων. Πού να φανταστώ ότι την ώρα της τοποθέτησης μου το πρόγραμμα ήδη έτρεχε, και εσείς ή δεν το γνωρίζατε ή επιδεικτικά το αγνοούσατε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πάρει έως σήμερα τρεις παρατάσεις…

Σε μια προσπάθεια διάσωσης, έστω και την ύστατη στιγμή, καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να αναθέσει την έκδοση άδειας χρήσης νερού, την επικαιροποίηση της μελέτης και γενικότερα την προετοιμασία του φακέλου του έργου σε εξωτερικό συνεργάτη–μελετητή, κάνοντας αγώνα δρόμου για να προλάβουμε την ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης, ή ακόμα και ενδεχόμενη νέα παράταση της ΔΡΑΣΗΣ 4.3.1, για την υποβολή του φακέλου του έργου. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 9-9-2020, είπατε, κύριε Δήμαρχε, ότι έχετε ανοιχτά τα αφτιά σας και αναμένετε προτάσεις. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα…»

Πηγή: e-karavas.gr