ΛΑΚΩΝΙΑ. Δύο σημαντικές εγκρίσεις προέκυψαν για την Π.Ε. Λακωνίας κατά τη συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Έτσι, η Επιτροπή ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας και του Περιφερειακού Ταμείου, για την υλοποίηση του έργου που αφορά στα μέτρα σταθεροποίησης των βραχωδών πρανών του Κάστρου της Μονεμβασιάς.

Επιπλέον, εγκρίθηκε και η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Πελοπόννησος Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στην προετοιμασία, ωρίμανση και ολοκλήρωση μελετών της Π.Ε. Λακωνίας.