ΠΑΤΡΑ. Ο Δήμος Πατρέων υπέγραψε σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία, για την υλοποίηση του έργου ηλεκτροφωτισμού των στοών της οδού Κανακάρη, προϋπολογισμού 719.200 ευρώ.

Η οδός Κανακάρη είναι μια από τις κεντρικότερες οδούς του ιστορικού κέντρου και αποτελεί μέρος του ευρύτερου εμπορικού κέντρου της πόλης. Για την αναβάθμιση του υφιστάμενου φωτισμού, ο οποίος καλύπτεται έμμεσα μόνο από τον εναέριο αξονικό δίκτυο οδοφωτισμού, θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο εντός των στοών εκατέρωθεν της οδού, το οποίο θα τροφοδοτεί νέα φωτιστικά, παραδοσιακού τύπου, αναρτώμενα από την οροφή.

Τα έργα που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν τη δημιουργία του εναέριου και υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Το φωτιστικά θα είναι εφοδιασμένο με λαμπτήρες LED.

Το συνολικό κόστος του έργου καλύπτεται από ίδιους πόρους.