ΛΑΚΩΝΙΑ. Με σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, ανατέθηκαν στον Θεόδωρο Βερούτη επιπλέον καθήκοντα, πέραν αυτών που έχει ως αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας.

Συγκεκριμένα, στον Θ. Βερούτη ανατέθηκαν, επιπλέον των καθηκόντων του ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας:

α) η εποπτεία σε θέµατα Υποδομών (πλην των Π.Ε. Αργολίδας και Κορινθίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που συνεπάγεται και την προεδρία στην Γνωμοδοτικἡ Επιτροπή ΕΣΠΑ και

β) η αρμοδιότητα σε θέµατα ΕΣΠΑ/ ΠΕΠ και γενικὠς των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων