ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Με τηλεδιάσκεψη στις 7 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α. Διαδικασία ελέγχου :
1. Ερωτήσεις και επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.


β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
2. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 331/2020 προηγούμενης απόφασης περί παράτασης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας καθώς και των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
3. Έγκριση παράτασης των παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας καθώς και των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, για το χρονικό διάστημα από 01-12-2020 έως 31-12-2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 18MW, και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ΝΙΑΤΑ AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στη θέση «Δράμπαλα», των Δ.Ε. Βόρειας Κυνουρίας, Σκιρίτιδας και Καρυών, των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Τρίπολης και Σπάρτης, των Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Πλωτή μονάδα εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων & χερσαίων συνοδών υποδομών, στη θέση “Όρμος Βουρλιάς”, Δήμου Ερμιονίδας, Νομού Αργολίδας» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του φορέα «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση, εκσυγχρονισμός και επέκταση συσκευαστηρίου, μονάδας αφαλάτωσης και λοιπών χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, στη θέση “όρμος Βουρλιά”, ΔΕ Κρανιδίου, Δήμου Ερμιονίδος, ΠΕ Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου» του φορέα “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ”
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Λειτουργικός σχεδιασμός λιμένα Μονεμβασιάς (έργα ανάπλασης και αναβάθμισης)» ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Δημιουργία υδατοδρομίου Λιμένα Καλαμάτας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
9. Διάθεση ποσού – κατανομή σε Αθλητικά Σωματεία Εθνικών Κατηγοριών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης
10. Τροποποίηση του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/ 27-12-2010), ως ισχύει. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
11. Λήψη απόφασης περί συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Ενημέρωση – συζήτηση για τα πυρηνελαιουργεία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δήμητρα Λυμπεροπούλου και Αθανάσιος Πετράκος
13. Συζήτηση για τα μέτρα προστασίας από τον COVID19 σε σχέση με τους εργάτες γης.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Γόντικας και Αθανάσιος Πετράκος
14. Συζήτηση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
15. Συζήτηση για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αντωνία Μπούζα