ΣΠΑΡΤΗ. Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την 16-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00 και λήξη 20:00

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1ο Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάρτης». Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

2ο Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάρτης». Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

3ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου, για εκπροσώπηση για την υποβολή προσθέτων λόγων αναίρεσης και την παράσταση κατά τη δικάσιμο της 27.01.2021 της με αριθμ. κατάθ. 02/2020 Αίτησης Αναίρεσης του Δήμου Σπάρτης κατά της υπ’ αριθμ. 330/2019 Απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου. Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

4ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων». Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

6ο Μείωση μισθώματος σχολικού κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης – 1ου Λυκείου Σπάρτης (αίτημα Σπυριδούλας Κουτρουμάνη). Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

7ο Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018». Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καπονικολός

8ο Συγκρότηση επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΑΣ 2017». Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καπονικολός