ΛΑΚΩΝΙΑ. Από την ΔΕΔΗΕ γίνεται γνωστό ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί γενική διακοπή ρεύματος την Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα από 09:00 έως 11:00 στις παρακάτω περιοχές:

Τραπεζοντή, Γκοριτσά, Κεφαλάς, Καλλονή, Αγριάνοι, Χρυσάφα, Γεράκι, Βρονταμά, Αλεποχώρι, Καρύτσα, Κοσμάς

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπο τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.