ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Μια ακόμα ευρωπαϊκή αναγνώριση έρχεται για το δήμο Κορινθίων με την έγκριση της πρότασης του για την υλοποίηση του έργου «Living Street». Η πρόταση συγκέντρωσε μια από τις δυο υψηλότερες βαθμολογίες στις τάξεις των Δήμων – Μελών του δικτύου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» και προκρίθηκε για υλοποίηση , πρόκριση η οποία καταδεικνύει την υψηλού επιπέδου προετοιμασία και εργασία που γίνεται από πλευράς δήμου ούτως ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια να εγκρίνονται αναβαθμίζοντας την πόλη και τα Δ.Δ, τις υπηρεσίες και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ο Δήμος Κορινθίων επιλέχθηκε να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 20.000€ . Η επιλογή έγινε κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων από τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ENERGY CITIES (συντονιστής του έργου) και σε ανοικτή συνεδρίαση μαζί με τους άλλους Ευρωπαίους Εταίρους.

Το Πρόγραμμα “LIVING STREETS” εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Αστικής Αναζωογόνησης και στοχεύει:

- Στην “πιλοτική” μετατροπή πολυσύχναστων δρόμων της πόλης της Κορίνθου σε χώρους συνάθροισης πολιτών.

- Την ανταλλαγή ιδεών

- Την ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων, η διεξαγωγή πολιτιστικών δρώμενων και η προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης (ποδήλατο), μέσω της μερικής ή ολικής απαγόρευσης κίνησης των οχημάτων

- Την ενεργό εμπλοκή των Δημοτών (bottom-up approach) στον χωροταξικό σχεδιασμό που θα οδηγήσει στην υιοθέτηση πολιτικών με επίκεντρο τον Δημότη (people–centric approach) και όχι το αυτοκίνητο

«Το σημαντικό δεν είναι το ποσό που θα πάρει ο δήμος Κορινθίων αλλά η εμπειρία και η πιλοτική εφαρμογή πρωτοποριακών δράσεων στο δήμο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος.