ΣΠΑΡΤΗ. Η ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί γενική διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 18/12/2020 από ώρας 07:30 έως 09:00 στις εξής περιοχές:

Πελλάνα Περιβόλια, Αγόριανοι, Λογγανίκος,Γεωργίτσι, Αγ.Κωνσταντίνος, Παρδάλι.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.