ΣΠΑΡΤΗ. Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 23-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00, με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1ο Έγκριση της Β1 Φάσης, της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας & της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μυστρά». Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καπονικολός

2ο Τροποποίηση ή μη της αριθ.169/2020 Α.Δ.Σ με θέμα «Περί διατήρησης ή απομάκρυνσης περιπτέρου» (σχετική αίτηση κ.Κωνσταντινάκου Κων/νου και κ.Βαρβιτσιώτη Αντωνίου). Εισηγητής: κ. Χρήστος Κανακάκος

3ο Αποδοχή χρηματοδότησης κατόπιν της 79903/20-11-2020 με ΑΔΑ:9ΨΣ346ΜΤΛ-5ΟΘ απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού 50.000.000,00 € προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

4ο Αποδοχή χρηματοδότησης κατόπιν της 85548/08—12-2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Κατανομή ποσού συνολικού ύψους 3.748.740,00 € σε Δήμους της Χώρας έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

5ο Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης. Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

6ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην επιτροπή προστασίας και αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας και των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

7ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή Πολεοδομικού –χωροταξικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος. Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

8ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους - Επιτροπή προσβασιμότητας. Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

9ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή αντιμετώπισης θεμάτων ΑΜΕΑ και ευπαθών ομάδων πληθυσμού . Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

10ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών. Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

11ο Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή εμποροπανηγύρεως Μυστρά Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

12ο Αποδοχή παραιτήσεων μελών από την Επιτροπή Προγραμματισμού και Παρακολούθησης των Τεχνικών Έργων. Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

13ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής τελετών (εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, τιμητικών διακρίσεων, ψηφισμάτων). Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

14ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής αποδόσεων τιμών . Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

15ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής στήριξης εμπορίου και αγοράς. Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

16ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής καταπολέμησης ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης. Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

17ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής αξιολόγησης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

18ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων. Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας