ΑΡΚΑΔΙΑ. Ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος, ἐπανειλημμένα δηλώνει τήν μεγάλη ἀγάπη του γιά τή γῆ. Μάλιστα, μέ κάθε εὐκαιρία, τονίζει, πῶς πρέπει νά ἐπιστρέψουμε σ΄αὐτήν καί νά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν καλλιέργειά της. Γυρίζοντας πίσω στά χωριά μας, θά τούς δώσουμε ζωή, ἡ ἀνεργία θά μειωθεῖ καί ἡ φτώχεια θά ἐξαληφθεῖ.

Γιά κάποιους μπορεῖ νά φαίνεται ἀσυνήθιστο ἕνας Ἐπίσκοπος στά 84 τοῦ χρόνια, νά ὀργώνει μέ τρακτέρ, νά σπέρνει πατάτα, νά μαζεύει μανταρίνια καί νά δουλεύει σάν ἁπλός ἀγρότης, ὅμως, τό κάνει γιά νά ἐμπνεύσει δίνοντας πρῶτος τό παράδειγμα.

Τήν Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, γιά ἀκόμη μιά χρονιά βρέθηκε στό Λεωνίδιο, ὅπου μαζί μέ Κληρικούς καί λαϊκούς ἐθελοντές, συνέλεξε τούς καρπούς τοῦ ἐλαιῶνα, τόν ὁποῖο ὁ ἴδιος ἔχει φυτέψει στά ἐγκαταλελειμμένα κτήματα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Σίντζας. Τό ἐλαιόλαδο, πού θά παραχθεῖ ἀπό τή συγκομιδή, θά χρησιμοποιηθεῖ γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεως στό Λεωνίδιο καί τήν Τρίπολη, καθώς καί στό Πρόγραμμα «Τό Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ».