ΣΠΑΡΤΗ. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης την 30-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30, με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με τα εξής θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

1ο Περί αλλαγής χρήσης του κτιρίου στο Άλσος Γουδέ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καπονικολός

2ο Διόρθωση της αριθ.250/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή παραιτήσεων μελών Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης – Ορισμός μελών». Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

3ο Αποδοχή παραίτησης προέδρου από το Δ.Σ. του Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» - ορισμός νέου προέδρου. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4ο Κατάρτιση - ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2021. Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καπονικολός

5ο Περί έγκρισης της τροποποίησης του καταστατικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη Σπάρτης & Ευρώτα». Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου