ΣΠΑΡΤΗ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης, Πέτρος Δούκας, ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020», όρισε τον Δήμο Σπάρτης, μεταξύ άλλων, ως προσωρινό δικαιούχο:

1. Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1): «Αστική Αναζωογόνηση - Χωρικός Σχεδιασμός - Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί» με την πρότασή του για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων «Ανάπλαση & Ανάδειξη του Περιβάλλοντα Χώρου στον Ανδριάντα του Λεωνίδα Έμπροσθεν του Δημοτικού Σταδίου Σπάρτης» με ποσό 17.026,00€ και

2. Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π. 4): «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» με ποσό 49.600,00 €.

Μετά την εξέταση των υποβλητέων δικαιολογητικών το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στον καθορισμό του Δήμου ως «οριστικού δικαιούχου» και στην αποδέσμευση του τελικού ποσού χρηματοδότησης.