Με ερώτηση στη Βουλή, ο κ. Αραχωβίτης αναδεικνύει την ασυνεννοησία ανάμεσα στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, και την ζημία που αυτή επιφέρει στους αγρότες

ΕΛΛΑΔΑ. Με επίκαιρη ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης και ο Σωκράτης Βαρδάκης, αναδεικνύουν τα προβλήματα και τις επιπτώσεις που υφίστανται οι αγρότες, λόγω «προχειρότητας και ασυνεννοησίας μεταξύ των Αρμόδιων Υπουργείων», για όσους ελαιοπαραγωγούς ενισχύθηκαν με το Μέτρο 21.

Ως τέτοια, αναφέρονται, «...η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, η καταχώρηση της ενίσχυσης στο προηγούμενο έτος (2019), αλλά και ο κίνδυνος να βρεθούν οι αγρότες αντιμέτωποι με πρόστιμα».

Όπως τονίζεται, «...Η ενίσχυση του Μέτρου 21, είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και επαγγελματική επιβίωση των παραγωγών και βάσει του νόμου δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου.

Η μη ενημέρωση των Πιστωτικών ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών προς στις οποίες διαπιστώνονται οφειλές είναι ευθύνη του Αρμόδιου Υπουργείου και είναι αδιανόητο ο κάθε παραγωγός μόνος του να κινεί τη διαδικασία για αποδέσμευση του λογαριασμού του».

Αναλυτικά, η ερώτηση έχει ως εξής:

«Όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε πλήθος καταγγελιών από αγρότες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν τελικά να εκταμιεύσουν τις αγροτικές ενισχύσεις λόγω covid-19(Μέτρο 21) και των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεσμεύτηκαν για οφειλές προς την εφορία και ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι το άρθρο 146 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωση της ενίσχυσης της ελαιοκαλλιέργειας λόγωcovid-19 στο μέτρο 21 του ΠΑΑ.

Συγκεκριμένα το άρθρο προβλέπει τα εξής:

“Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και για την είσπραξη των ενισχύσεων”.

Τόσο οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία όσο και τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα έπρεπε να έχουν επίσημα ενημερωθεί για τον σχετικό νόμο και να τον εφαρμόζουν πιστά. Αντίθετα σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι οι παραγωγοί κινούν τη διαδικασία για αποδέσμευση του λογαριασμού τους.

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι αυτό της χρονικής καταχώρησης. Ενώ η πρόσκληση, κατάθεση αιτήσεων, αξιολόγηση και εκταμίευση έγινε μέσα στο έτος 2020, ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην καρτέλα παραγωγού το χρεώνει στο έτος ενίσχυσης 2019. Αυτό, σε αναμονή της έκδοσης βεβαίωσης ΟΠΕΚΕΠΕ για φορολογική χρήση φορολογικού έτους 2020 (που πάντα εκδίδεται εντός Φεβρουαρίου της επόμενης χρήσης και δημιουργεί ούτως η άλλως προβλήματα ελλιπούς ενημέρωσης εντός του κρίσιμου μηνά μετατάξεων καθεστώτων ΦΠΑ που είναι ο Ιανουάριος), συνεπάγεται την καταχώρησή του στην φορολογική δήλωση του 2019 αν όντως ισχύει το έτος ενίσχυσης 2019 αντί του 2020. Συνεπώς χρειάζεται τροποποίηση της φορολογικής δήλωσης του 2019 με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς προστίμων και λοιπών επιπτώσεων.

Επιπρόσθετα, προκύπτει και το θέμα της αλλαγής του καθεστώτος ΦΠΑ, αφού, αν και οι ενισχύσεις που δόθηκαν λόγω covid-19, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες, λαμβάνονται υπόψη στο ύψος των ενισχύσεων, ως προς το καθεστώς τήρησης των βιβλίων των αγροτών. Αποτέλεσμα είναι η υποχρεωτική υπαγωγή πολλών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η διαδικασία της μετάταξης γίνεται με αποστολή e-mail στις ΔΟΥ, με καταληκτική ημερομηνία την 29η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουν σταλεί εγκαίρως τα σχετικά emails η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες ΔΟΥ.

Επιπρόσθετα, αν η καταχώρηση γίνει με τροποποίηση της φορολογικής δήλωση του 2019 και προκύψει υποχρέωση μεταβολής καθεστώτος ΦΠΑ για το 2019, η διαδικασία θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Η, με καθυστέρηση ενός έτους, μεταβολή σημαίνει τεράστιες επιπτώσεις και πρόστιμα.

Επειδή, η ενίσχυση του Μέτρου 21, είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και επαγγελματική επιβίωση των παραγωγών και βάσει του νόμου δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου,

Επειδή, η μη ενημέρωση των Πιστωτικών ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών προς στις οποίες διαπιστώνονται οφειλές είναι ευθύνη του Αρμόδιου Υπουργείου,

Επειδή, είναι αδιανόητο ο κάθε παραγωγός μόνος του να κινεί τη διαδικασία για αποδέσμευση του λογαριασμού του,

Επειδή, ήδη παρατηρούνται στις κατά τόπους ΔΟΥ καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για αιτήσεις που ήδη έχουν σταλεί,

Επειδή, η καταχώρηση σε διαφορετικό έτος του ποσού ενίσχυσης από το έτος καταβολής είναι αδιανόητη,

Επειδή, η μεταβολή καθεστώτος ΦΠΑ είναι πολύπλοκη διαδικασία και συνεπάγεται κόστος για τους αγρότες,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Έχει υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών;

2. Γνωρίζει η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή ΑΑΔΕ την καταχώρηση στο έτος 2019 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

3. Έχουν ενημερωθεί σχετικά Δημόσιες Υπηρεσίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Πιστωτικά Ιδρύματα για το ακατάσχετο και αφορολόγητο των ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, όπως αυτό στοιχειοθετείται στο άρθρο 146 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020);

4. Έχουν γίνει οι ανάλογες ενέργειες, ώστε να αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί παραγωγών, από τους οποίους έχουν ήδη κατασχεθεί χρήματα προς Εφορία, Πιστωτικά Ιδρύματα και Ασφαλιστικά Ταμεία;

5. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να μην επιβληθούν πρόστιμα σε όσους αγρότες έχουν αποστείλει την αίτησή τους εντός προθεσμίας και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από τις αρμόδιες ΔΟΥ;».

Ειδήσεις σήμερα:

Βρέφος 2,5 μηνών νοσηλεύεται στην Πάτρα

Φυτώρια ελιάς και λεμονιάς: Ποιες ποικιλίες εγκαταλείπουν και ποιες προτιμούν!

Μέχρι τις 25 Ιανουαρίου το αυστηρό lockdown σε Αργολίδα και Σπάρτη!

Η Ρωμιοσύνη αποκτά το ποιητικό της Μουσείο στο σπίτι του Ρίτσου!

Νέες άδειες για 278 νέα ξενοδοχεία, τα 19 στην Πελοπόννησο!