ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Η 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 25 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Διαδικασία ελέγχου

1. Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία Τρίπολης (Περιοχή Ζευγολατειού - Νεοχωρίου)», στις ΤΚ Ζευγολατειού και ΤΚ Νεοχωρίου, της ΔΕ Κορυθίου του Δ. Τρίπολης, ΠΕ Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: “Εγκατάσταση και λειτουργία Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 10,4 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού”, στη θέση ‘Άγιος Παντελεήμονας’ της ΤΚ Βερβένων του Δ. Βόρειας Κυνουρίας της ΠΕ Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΝΕΡΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

4. Έγκριση εκτροπής – διακοπής κυκλοφορίας σε τμήμα της Επαρχιακής οδού από Νέα Χώρα προς Περδικόβρυση, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχ. οδού Καστρί – Ωριά – Περδικόβρυση». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

5. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δ. Βόρειας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση – τροποποίηση ΑΕΠΟ υφιστάμενου λατομείου μαρμάρων, στη θέση «Μικρή Μαγούλα», της κοινότητας Διδύμων, του Δ. Ερμιονίδας, της ΠΕ Αργολίδας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Ε.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μετατόπιση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση Ψηλός Κάβος, Νήσου Πλατειάς, Δήμου Ναυπλιέων, ΠΕ Αργολίδας και την αδειοδότηση συνοδών υποδομών σε παρακείμενη χερσαία έκταση», του φορέα ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

8. Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κορινθίας για το οικονομικό έτος 2021. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

9. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της ΔΕ Κορινθίων Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

ΘΕΜΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

10. Έγκριση εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 τουΝ.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 22.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 20%). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

ΘΕΜΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Βιομηχανία Παραγωγής άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών “Πυρηνελαιουργείο” και ξήρανσης ελαιούχων σπόρων» του φορέα ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε., Τ.Κ. Σπερχογείας, Δ.Ε. Καλαμάτας, Δήμου Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

ΘΕΜΑ ΕΔΡΑΣ

12. Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία και τις δράσεις της “ΑΡΚΑΔΙΑ2020, ΤΑΠΤοΚ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Σκαντζός

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

13. Συζήτηση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού (εξ αναβολής). ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μπουντρούκας

14. Συζήτηση για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού (εξ αναβολής). ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αντωνία Μπούζα και από την Περιφερειακή Αρχή ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

15. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για την απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων στην αυτοδιοίκηση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος και από την Περιφερειακή Αρχή ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος