Ο Δήμος Ευρώτα, αρωγός σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

ΣΛΑΛΑ. Στη μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για το έτος 2021, προχωρά ο Δήμος Ευρώτα, στα πλαίσια, βέβαια, της κοινωνικής πολιτικής που υλοποιεί.

Ειδικότερα, το μειωμένο τιμολόγιο τελών αφορά τις ακόλουθες ομάδες:

  • Άτομα και νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
  • Μονογονεϊκές οικογένειες
  • Τρίτεκνες οικογένειες
  • Πολύτεκνες οικογένειες
  • Μακροχρόνια άνεργους
  • Άτομα με αναπηρία ή νοικοκυριά που έχουν 1 τουλάχιστον μέλος με αναπηρία άνω του 67%

Χρόνος υποβολής των αιτήσεων, από 1/2/ 2021 έως 26/2/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού στον Δήμο Ευρώτα. Τηλ: 27350 29037 - 27350 29039

Υπογραμμίζεται πως και οι δημότες που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση, χρειάζεται να την επανυποβάλλουν, καθώς θα εξεταστούν τα οικονομικά στοιχεία του τελευταίου οικονομικού έτους.

Η εξυπηρέτηση, δε, των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού κι εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Την αίτηση και τα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε εδώ