ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Εργαστηριακή ανάλυση δείγματος από φρεάτιο του Βιολογικού Καθαρισμού της Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή ανίχνευση SARS-CoV-2. Το δείγμα ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα από τα «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.» για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας, στο υπ’ αριθμ. 31042027 δείγμα από φρεάτιο του Βιολογικού «Δεν ανιχνεύθηκε» SARS-CoV-2.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα