ΣΠΑΡΤΗ. Γενική διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα 8/2 από 07:30 έως 13:00, στις εξής περιοχές του Δήμου Σπάρτης:

Ανω Μαγούλα, Αγ. Ειρήνη, Λογγάστρα, Σουστιάνοι, Βορδώνια

Όπως ενημέρωσε η ΔΕΔΔΗΕ, η διακοπή οφείλεται σε απαραίτητες τεχνικές εργασίες.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.