ΜΟΛΑΟΙ. Όπως ενημέρωσε η ΔΕΔΔΗΕ, την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος, στην Τ.Κ. Βελανιδίων, του Δήμου Μονεμβασίας.

Η διακοπή θα διαρκέσει έξι ώρες μεταξύ 09:00 και 15:00.

Η ανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.