ΣΠΑΡΤΗ. Όπως γνωστοποιήθηκε αρμοδίως, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, (Αριθμ.Πρωτ.: 7430 15/02/21), απέρριψε την «…από 16-12-2020 προσφυγή των

α) Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης,

β) Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Λακωνίας (Ο.Ε.Β.Ε.Λ.),

γ) ΚΤΕΛ Ν. Λακωνίας,

δ) Συλλόγου Λογιστών Ν. Λακωνίας,

ε) Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Ααγωγής,

στ) Ένωσης Ξενοδόχων Λακωνίας,

ζ) Συλλόγου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Σπάρτης και

η) Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Σπάρτης,

κατά της αριθμ. 256/23-11-2020 Α.Δ.Σ. Δήμου Σπάρτης που αφορά την προκαταρκτική μελέτη “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΣ & ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΥ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ” για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της...».

Ο Δήμαρχος Σπάρτης θεωρεί την Απόφαση αυτή ως «…απαρχή μιας νέας κοινής προσπάθειας όλων για το καλό της Πόλης».

Έτσι, θα καλέσει όλους τους αντιτιθέμενους φορείς σε σύσκεψη την Παρασκευή 19/2, για «…τη χάραξη κοινής πορείας».