ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του ΠεΣυΠ και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου οι περιφερειακοί σύμβουλοι Πετράκος και Δρούγγας από την παράταξη «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» ζητούν κατάθεση εγγράφων για την υπογραφή στης ΣΔΙΤ στα απορρίμματα.

Ζητούν να τους παραδοθεί:

Το υπογεγραμμένο κείμενο μεταξύ της Περιφέρειας και της αναδόχου εταιρείας «Περιβαλλοντική Πελοποννήσου ΜΑΕ», το επονομαζόμενο σύμφωνα με τις δηλώσεις σας «Πρωτόκολλο έναρξης ισχύος της σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Το άρθρο της σύμβασης που έχει υπογραφεί από τις 14/6/2018 και το οποίο αναφέρει ότι προβλέπεται και ρητώς χρονικά ορίζεται η υπογραφή του λεγόμενου «Πρωτοκόλλου έναρξης ισχύος της σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου.