ΜΑΝΗ. Όπως ενημέρωσε ο ΕΛ.Γ.Α., στάλθηκε ο «Πίνακας Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού», για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ «Πυρκαγιές 2017», όπου περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών της Τ.Κ. Κότρωνα.
Ο Πίνακας λοιπόν, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για 30 ημέρες, δηλαδή έως τις 24/3.

Έτσι, κάθε παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του.

Όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης, έως τις 24/3/2021, στην Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Αρεόπολης και στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ κ. Μιχαλακάκου Νικολέττα.

Τηλέφωνο: 2733360404