ΣΠΑΡΤΗ. Με 9 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης, την Τετάρτη, 10/3, στις 19:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, και η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

1ο Η 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Δεδεδήμου

2ο Αποδοχή χρηματοδότησης και Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 αναφορικά με την ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» -Άξονας Προτεραιότητας «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Πράσινου Ταμείου

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Δεδεδήμου

3ο Αποδοχή χρηματοδότησης και Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 αναφορικά με την ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πράξης του Δήμου Σπάρτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης»

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Δεδεδήμου

4ο Αποδοχή χρηματοδότησης και Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 αναφορικά με την ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης για χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Δεδεδήμου

5ο Περί κατανομής ποσού 89.086,17 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Δ’ κατανομή 2020)

Εισηγήτρια: κα Ελένη Δαράκη

6ο Ορισμός μελών Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κληρονόμων Π. Βούρα

Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

7ο Συμπλήρωση της αριθ.23/15-02-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης»

Εισηγήτρια: κα Ελένη Δαράκη

8ο Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

9ο Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων (2ου Γυμνασίου-2ου Λυκείου Σπάρτης, Γυμνασίου Ξηροκαμπίου με Λ.Τ., ΕΠΑΛ Σπάρτης και Μουσικού Σχολείου Σπάρτης)

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου