ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ. Οσο σημαντική είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, άλλο τόσο σημαντική είναι και η αποθήκευσής της. Σε αυτόν τον τομέα, ήδη έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις στην Ελλάδα, με τον ελληνικό ενεργειακό όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG) να λαμβάνει την έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, για τις άδειες υλοποίηση των δύο εμβληματικών έργων αποθήκευσης ενέργειας ταχείας απόκρισης.

Έργα τα οποία αποτελούν ενεργειακές επενδύσεις Ελληνικής προστιθέμενης αξίας και τεχνογνωσίας, ευρωπαϊκής σημασίας και Παγκόσμιας τεχνολογικής αξίας, συνολικού ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τους δύο σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας της EEG, στις ευρύτερες περιοχές Πτολεμαΐδας της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης Αρκαδίας της Πελοποννήσου, με τις χαρακτηριστικές ονομασίες «Ptolemaida Battery Energy Storage System» (PTOLEMAIDA BESS) και «Arcadia Battery Energy Storage System» (ARCADIA BESS).

Ο προγραμματισμός του Ομίλου EEG για τους δύο σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας είναι να αρχίσει η κατασκευή τους εντός του 2021 και να τεθούν σε πλήρη λειτουργία από το 2022, εφόσον, χωρίς τα συνήθη προσκόμματα, ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εγκρίσεις των εναπομενουσών διαδικασιών (όρων περιβαλλοντικών αδειών, όρων σύνδεσης και κατασκευαστικών αδειών).

Τα δύο έργα της EEG στην Πτολεμαΐδα και την Μεγαλόπολη, το κάθε ένα από αυτά όμοιας δυναμικότητας 250MW/1000MWh, αποτελούν εμβληματικές επενδύσεις της νέας εποχής για τον αναπτυξιακό, οικονομικό και ενεργειακό μετασχηματισμό της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, της εξωστρέφειας και των διεθνών τεχνολογικών και επενδυτικών συνεργασιών, όπως επίσης των τοπικών οικονομιών και της απασχόλησης.

Η Ελλάδα και ο ευρωπαϊκός νότος, καθίστανται κόμβος ενεργειακής σταθερότητας (energy hub), αυξάνοντας τη δυνατότητα για συμμετοχή στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Παράλληλα, οι δύο σταθμοί υπηρετούν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), οι οποίοι προβλέπουν αύξηση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (9000MW νέων σταθμών ΑΠΕ έως το 2030), ενώ όλοι οι υπάρχοντες λιγνιτικοί σταθμοί θα κλείσουν. Οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ασφαλή και οικονομική ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και την υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας και αυτάρκειας της χώρας.

Τα δύο εμβληματικά έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξασφαλίζουν τη βέλτιστη χρήση των υφισταμένων δικτύων Υψηλής Τάσης των περιοχών, όπου θα αναπτυχθούν, αυξάνουν την ικανότητα ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ και την ευελιξία του ηλεκτρικού δικτύου συνολικά, μειώνουν το ενεργειακό κόστος και θωρακίζουν την Επάρκεια Δικτύου (System Adequacy), συμμετέχουν με απόλυτη επιτυχία στις 4 αγορές (forward, day ahead, intraday, balancing) του μοντέλου Στόχου (Target Model) και έχουν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά την κατασκευή και λειτουργία τους, ενώ το κάθε ένα από τα δύο έργα για την ανάπτυξή του απαιτεί έκταση έως 100 στρεμμάτων.