ΛΑΚΩΝΙΑ. Όπως ενημερώνουν, αρμοδίως, οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ στους Δήμους Μονεμβασίας και Ευρώτα, ξεκινά η υποβολή δηλώσεων ζημιάς από τον παγετό της 17ης Φεβρουαρίου, η οποία αφορά σε ζημιές της παραγωγής εσπεριδοειδών, δηλαδή πορτοκάλια ποικ. Βαλέντσια, NAVELATE, LANELATE, μανταρίνια ποικ. Ενκόρ, Ορτανίκ, Νόβα κλπ, λεμόνια και γκρέιπ – φρουτ.

Για τον Δήμο Μονεμβασίας, η υποβολή δηλώσεων ξεκινά στις 11/3/2021.

Για τον Δήμο Ευρώτα, η υποβολή δηλώσεων ξεκινά στις 9/3/2021.

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα 22/3/2021.

Υπογραμμίζεται πως οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής που περίμεναν να συγκομίσουν, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ μόνο κατόπιν ραντεβού, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Τηλέφωνα ραντεβού

Στον Δήμο Μονεμβάσιας

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Κοινότητα Μολάων: Στο Δημαρχείο (Μολάοι), τηλ. 2732360525, Ανταποκριτής: Μαντζαβράκος Χριστόδουλος.

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Κοινότητα Συκέας: Στο Δημαρχείο (Μολάοι), τηλ. 2732360531, Ανταποκριτής: Πριφτάκης Αναστάσιος.

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Κοινότητα Μεταμόρφωσης: Στο Δημαρχείο (Μολάοι), τηλ. 2732360511, Ανταποκριτής: Λάγγης Ιωάννης.

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις Κοινότητες Πακίων και Ελαίας: Στο Δημαρχείο (Μολάοι), τηλ. 2732360525 & 2722360531.

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις Κοινότητες: Παπαδιανίκων και Φοινικίου: Στο Δημοτικό κατάστημα Παπαδιανίκων, τηλ. 2732360320, Ανταποκριτής: Ευαγγελάκου Μαρία.

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις Κοινότητες Ασωπού και Δαιμονιάς: Στο Κ.Ε.Π. Ασωπού, τηλ. 2732360710, Ανταποκριτής: Γεωργακάκου Χρυσάνθη.

Στον Δήμο Ευρώτα

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις κοινότητες Σκάλας, Λεήμονα και Στεφανιάς: Στο Βλαχιώτη (κλειστό Γυμναστήριο), τηλ. 2735022245

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις κοινότητες Γράμμουσας, Περιστερίου, Βρονταμά, Βλαχιώτη, Μυρτιάς, Γουβών, Έλους, Αστερίου, Αγίου Ιωάννη, Γλυκόβρυσης και Γερακίου: Στο Δημαρχείο Βλαχιώτη, τηλ. 2735041542

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην κοινότητα Απιδιάς: Στο Δημαρχείο Σκάλας, τηλ. 2735360023 Ανταποκριτής: Αθανάσιος Μακρής.

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις κοινότητες Κροκεών και Λαγίου: Στο ΚΕΠ Κροκεών, τηλ. 2735071722

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2020,

Β) ταυτότητα (σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής), και

Γ) αριθμός λογαριασμού τραπέζης και ΙΒΑΝ (σε περίπτωση αλλαγής)

Τα τέλη εκτίμησης για τις δενδρώδεις καλλιέργειες είναι 10 λεπτά (0,10 €) ανά δένδρο.

Σημαντικό: Εάν ο ενδιαφερόμενος συγκομίσει το δηλωθέν αγροτεμάχιο πριν πραγματοποιηθεί η εκτίμηση από γεωπόνο του ΕΛΓΑ, για να γίνει η εκτίμηση οφείλει να αφήσει ασυγκόμιστα δέντρα «μάρτυρες», κατανεμημένα σε όλο το αγροτεμάχιο (ικανός αριθμός δένδρων) και να προσκομίσει κατά την εκτίμηση τα παραστατικά (ζυγολόγια – τιμολόγια) που θα ζητηθούν από τον γεωπόνο – εκτιμητή.