ΛΑΚΩΝΙΑ. Όπως ενημέρωσε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας, οι παραγωγοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2021-2022, μπορούν να καταθέσουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι 25 Μαΐου 2021.

Η Αίτηση κατατίθεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στο Διοικητήριο Λακωνίας, στο 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου.

Ηλεκτρονικά στο: d.georgias5@lakonia.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2731363320.