ΛΑΚΩΝΙΑ. Την ικανοποίησή της εκφράζει με δήλωσή της η περιφερειακή σύμβουλος Λακωνίας Μαργαρίτα Σπυριδάκου, χειρουργός – οδοντίατρος, για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην Υφαντική Τέχνη στο Γεράκι.

«Με μεγάλη μου χαρά, πληροφορήθηκα σήμερα την υπογραφή της Προγραμματικής Συμβάσης από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στη Σπάρτη που αφορά́ την υλοποίηση δράσης εκπαίδευσης της Υφαντικής Τέχνης στο Γεράκι.

Η εν λόγω δράση αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία ανάδειξης της μακραίωνης ιστορίας της υφαντικής τέχνης της περιοχής, της τέχνης του όρθιου ξύλινου αργαλειού, η οποία συνάντησε την ακμή της κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αλλά́ και της Επανάστασης, με σπουδαία κειμήλια να καταμαρτυρούν τη σημαίνουσα συμβολή́ του Γερακιού στην διαμόρφωση της λαογραφικής παράδοσης του Λακωνίας».

Η Μαργαρίτα Σπυριδάκου ευχαριστεί από καρδίας τον Πολιτιστικό́ Σύλλογο Γερονθρών για την αγαστή́ και αδιάλειπτη συνεργασία που είχαν από την αρχή́ των διαβουλεύσεων, τον Ιούλιο του 2020 όπου μετά από πρόσκληση του Συλλόγου επισκέφτηκε το Γεράκι και συνάντησε τα μέλη του Συλλόγου και φορείς της Περιοχής και σημειώνει:

«Επιθυμία όλων μας είναι το κοινό όνειρο διαφύλαξης της Υφαντικής Τέχνης στην περιοχή́ του Γερακιού και της μετάδοσής της στις επόμενες γενιές. Ο δραστήριος χαρακτήρας του Συλλόγου, αποτελεί́ και το κύριο συστατικό́ επιτυχίας του εγχειρήματος. Όλα τα παραπάνω θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν, χωρίς την ακούραστη συμμέτοχη των σπουδαίων υφαντριών που καταβάλλουν κάθε δυνατή́ προσπάθεια διατήρησης της τέχνης στην περιοχή́».

Η λάκαινα σύμβουλος υπογραμμίζει ότι στόχος της αλλά και της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι να συμβάλλουν δυναμικά́ σε όλες τις δράσεις που θα ακολουθήσουν με όραμα την ανάδειξη του υπέροχου αυτού τόπου καθώς και της ιστορικής και λαογραφικής του διαδρομής.

Μάλιστα προς αυτήν την κατεύθυνση το επόμενο βήμα θα είναι η δημιουργία ενός Μουσείου Υφαντικής Τέχνης στο Γεράκι για το οποίο ο δραστήριος Πολιτιστικός Σύλλογος Γερονθρών είχε καταθέσει πρόταση στην Εθνική Επιτροπή για τον Εορτασμό των 200χρονων οπού κατά τη θητεία της η κ Σπυριδάκου ως Εντεταλμένη πρότεινε να ενσωματωθεί στην Πρόταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο πρόσκλησης σχετικής με την εν λόγω επέτειο.

Καταλήγει δε αναφέροντας: «Θα εξακολουθήσω δε να στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή αλλά και κάθε άλλη αναπτυξιακή προσπάθεια στη Λακωνία. Η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ανάδειξης της εθνικής μας ταυτότητας».