ΜΕΣΣΗΝΙΑ. Πρόσκληση στους 5 ισχυρούς του κατασκευαστικού κλάδου, που έχουν «προκριθεί» στο β’ φάση του διαγωνισμού, ώστε να συμμετάσχουν στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για το οδικό έργο «Καλαμάτα– Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη», ύψους σχεδόν 180 εκατ. ευρώ, απηύθυνε και τυπικά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Με απόφασή του (αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» προ ημερών) ενέκρινε τους πέντε προεπιλεγέντες που πληρούν τις απαιτήσεις συμμετοχής στον Διάλογο κατά τα οριζόμενα του Τεύχους Πρόσκλησης Β’ Φάσης Διαγωνισμού, ήτοι τους ομίλους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, Intrakat, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και κοινοπραξία Acciona Concesiones - Μυτιληναίος. Στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού διαλόγου, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τις επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες βάσει των οποίων σχεδιάζουν να εκτελέσουν το έργο, ενώ στη συνέχεια θα κατατεθούν οι προσφορές.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση/ανάρτηση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης, εγκρίθηκε «το από 04-03-2021 Πρακτικό Β΄ Φάσης Διαγωνισμού – Στάδιο Β.Ι – Διάλογος: Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα– Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη», που ως γνωστόν θα κατασκευαστεί με μοντέλο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο ανάδοχος θα αναλάβει «την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών, για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες, τον οριστικό σχεδιασμό του έργου που θα προκύψει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και την περιβαλλοντική αδειοδότησή του, την κατασκευή του συνόλου των εργασιών, οι οποίες προβλέπονται στις μελέτες του κατασκευαστικού σχεδιασμού του έργου, με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του έργου, τη χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει, βάσει του οριστικού σχεδιασμού, τη συντήρηση, λειτουργία του οδικού τμήματος Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, και την επιστροφή του έργου στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου».

Θεωρείται το πρώτο οδικό ΣΔΙΤ της χώρας που έχει περάσει στη β’ φάση (σε πιο πρώιμη φάση είναι το τμήμα του ΒΟΑΚ Χερσόνησος-Νεάπολη ή το flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης), η οποία περιλαμβάνει τον ανταγωνιστικό διάλογο και ακολούθως την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών. Το αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος και Πύλος – Μεθώνη, που έχει συνολικό μήκος 50 χλμ. Η διάρκεια της σύμβασης της ΣΔΙΤ θα είναι 360 μήνες (30 χρόνια). Η αποπληρωμή του έργου θα γίνει με πληρωμές διαθεσιμότητας ή άλλες τμηματικές καταβολές, κατά την περίοδο λειτουργίας.