ΣΠΑΡΤΗ. Με 8 θέματα προς συζήτηση, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης, την Τετάρτη, 31/3, και ώρα 19:30.

Η Ημερήσια Διάταξη

1ο Πρακτική άσκηση φοιτητή Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σπάρτης για χρονικό διάστημα έξι μηνών, αρχόμενης από 01-05-2021

Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

2ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για ενίσχυση κωδικών αποδοχών καθαριστριών σχολικών μονάδων

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Δεδεδήμου

3ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 αναφορικά με δαπάνες πολιτικής προστασίας

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Δεδεδήμου

4ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για ΚΑΕ Δ/νσης Προγραμματισμού

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Δεδεδήμου

5ο Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Δεδεδήμου

6ο Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 790/2020 αμετάκλητης Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)

Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

7ο Περί κατανομής ποσού 89.086,17 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Α’ κατανομή 2021)

Εισηγήτρια: κα Ελένη Δαράκη

8ο Περί έγκρισης ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020

Εισηγήτρια: κα Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου