ΣΠΑΡΤΗ. Τακτική τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14-04-2021 στις 19:30. Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι 5 αλλά αναμένεται να είναι ενδιαφέρουσες και οι ανακοινώσεις

1ο Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης Δήμου προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021. Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου.

2ο Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων στα δημοτικά σφαγεία. Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

3ο Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή αγωγής των Κοτσιφάκου Νικολάου κ.λ.π. συμβασιούχων στον Δήμο Σπάρτης στον Τομέα Καθαριότητας, και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου να αποδεχθεί την αγωγή των αντιδίκων. Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

4ο Τροποποίηση της αρ. 483/2019 ΑΔΣ και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της παράτασης σύμβασης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ». Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

5ο Τροποποίηση της αρ. 701/2018 ΑΔΣ και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της παράτασης σύμβασης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2018», Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση». Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου