ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενέκρινε την καταβολή ποσού ύψους 133.271,20 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% της εγκριθείσας επιχορήγησης 533.084,79 ευρώ, συνολικής προβλεπόμενης ενισχυόμενης δαπάνης 969.245,07 ευρώ, της επένδυσης της επιχείρησης DNCK ΑΞΕΤΕ. Η επένδυση αφορά στη δημιουργία ξενοδοχείου 3 αστέρων, 25 δωματίων των 66 κλινών στην Καλαμάτα, από μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου.

Νέο ξενοδοχείο στην Ανατολική Μάνη

Η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ανατολικής Μάνης χορήγησε άδεια στην κ. Βασιλική Ρήνα για ανέγερση ξενοδοχείου 20 κλινών με πισίνες.