ΜΕΣΣΗΝΙΑ. Aπο την ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται :

1. στην Τ.Κ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνουν τμηματικές διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος την 23.04.2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 08:00 έως 15:00.

2. στην Καλαμάτα, στη συμβολή των οδών Αρχιμήδους & Ιπποκράτους, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 23.04.2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 08:00 έως 11:00.

3. στην Τ.Κ. ΑΡΙ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 23.04.2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 11:00 έως 15:00.

4. στις Τ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ & ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 23.04.2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 08:30 έως 15:00.

Eπίσης ειδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται :

1. στην Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 24.04.2021 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και από ώρα 08:30 έως 15:00.

2. στα αρδευτικά της περιοχής ΜΠΟΥΡΝΙΑ Καλαμάτας, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 24.04.2021 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και από ώρα 08:00 έως 13:00.


Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε, θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ