ΛΑΚΩΝΙΑ. Καταγγελία και μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την ρύπανση του Ευρώτα κατέθεσε (Α21/371) στον Εισαγγελέα Σπάρτης ο Σύλλογος Φίλων Προστασίας του Ευρώτα.

Στην απόφαση αυτή κατέληξε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μετά από την παρατήρηση συνεχών φαινομένων ρύπανσης του ποταμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη του Συλλόγου ευελπιστούν η νομική οδός επίλυσης του ζητήματος της ρύπανσης του ποταμού, που απασχολεί τους κατοίκους εδώ και χρόνια, να αποδώσει καρπούς και να αποτελέσει επιστέγασμα των προσπαθειών για την προστασία του Ευρώτα.

Στην καταγγελία αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Επειδή η ρύπανση ή η υποβάθμιση του περιβάλλοντος με πράξεις ή παραλείψεις είναι αδίκημα το οποίο προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4042/2012, κατόπιν εναρμόνισης του εθνικού δίκαιου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2008 «σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω ποινικού δικαίου», βάσει του οποίου δε αυστηροποιήθηκαν οι ποινικές διατάξεις άρθρου 28 του ν. 1650/1986, (το οποίο τροποποίησε το άρ. 7 του .4042/2012) με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Επειδή ως περιβάλλον, σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο, νοείται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.»

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την καταγεγραμμένη αντίδραση φορέων και πολιτών ο Ευρώτα απειλείται κυρίως από τα απόβλητα μονάδων επεξεργασίας ελιάς, από τη λειτουργία πάσης φύσεως επιχειρήσεων χωρίς λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, από την ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων, από την δόμηση και φύτευση πέραν των ορίων που επιτρέπει ο ποταμός, από την απειλή που εγκυμονεί το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στη Σκάλα, από την παράνομη υλοτομία παραποτάμιων δασών, από την παράνομη αμμοληψία, από την ταφή οργανικών και ανόργανων προϊόντων και υλικών και από την παράνομη εναπόθεση αδρανών υλικών και σκουπιδιών.

Στο χρηματικό ποσό για την καταγγελία συνεισέφεραν και κάτοικοι του Δήμου, αγανακτισμένοι από τα φαινόμενα ρύπανσης.

[Δείτε στο notospress.gr καθημερινά όλες τις ειδήσεις για τη Λακωνία στην ενότητα «Συμβαίνει στο νησί του Πέλοπα»]