ΜΕΣΣΗΝΙΑ. Aπο την ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται :

1. στις Τ.Κ. ΑΡΙΟΧΩΡΙ, ΑΓΡΙΛΟΣ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΠΛΑΤΥ, ΑΛΩΝΙΑ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ, ΑΡΦΑΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ, ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ, ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ & ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 28.04.2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08:00 έως 11:30.

2. στην Τ.Κ. ΑΡΙ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 28.04.2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 έως 15:00.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε, θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.