ΜΕΣΣΗΝΙΑ. Σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας, Πολιανής και Άνω Άμφειας, βρίσκονται τα συνεργεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας αυτές τις ημέρες καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες που αφορούν βελτιώσεις αγροτικών οδών των χωριών.

Σημειώνεται ότι, ανάλογες εργασίες θα συνεχιστούν και σε άλλες Κοινότητες του Δήμου, ενώ επόμενες προγραμματισμένες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στον Άγριλο.