ΛΑΚΩΝΙΑ. Πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα τεστ αυτοδιάγνωσης (self test), σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό των εκπαιδευτικών μονάδων, παρέχει με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας.

Πώς γίνεται η προμήθεια του τεστ αυτοδιάγνωσης από τα Φαρμακεία, πώς διενεργείται, τι κάνουμε αν βρεθούμε αρνητικοί και τι αν βρεθούμε θετικοί, ποιος άλλος τρόπος ελέγχου υπάρχει (rapid test ή PCR test), ποιες «ποινές» ισχύουν για μαθητές και εκπαιδευτικούς που δεν κάνουν τεστ, τι ισχύει για μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι τα ερωτήματα στα οποία δίνει απαντήσεις η ενημέρωση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας.

Αναλυτικά η αναφορά από την Πρωτοβάθμια

«Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 είναι πλέον υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος θα πρέπει να διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον μία φορά, πριν από τη Δευτέρα και έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Η προμήθεια του αυτο-διαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α., του Π.Α.Μ.Κ.Α. ή του Π.Α.Α.Υ.Π.Α., μαζί με την επίδειξη οποιουδήποτε εγγράφου ταυτοποίησης, διενεργείται στο σπίτι και για τους/τις μαθητές/τριες ηλικίας κάτω 13 ετών, με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.

Μετά τη διεξαγωγή οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ τριων επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία: «Σχολική Κάρτα για Covid-19», υποβάλλουν το αποτέλεσμα.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και ο/η μαθητής/τρια επιδεικνύει στον/στην εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας, μέσα στη σχολική τάξη, και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν και μεταβαίνουν εντός 24 ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι τη μετάβαση παραμένουν στο σπίτι ακολουθώντας τα πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ.

Ανάλογα ενεργούν και οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων, επιλέγοντας την κατηγορία: «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19».

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, ή της δήλωσης του θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες και τους/τις εκπαιδευτικούς, αντίστοιχα.

Επίσης, αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων μπορούν να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή.

Πάντως, η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον μία φορά, εντός 72 ωρών πριν από τη Δευτέρα.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα (παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, όπου και ενημερώνονται για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης).

Σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από εκπαιδευτικούς δεν τους επιτρέπεται η παροχή εργασίας και υφίστανται περικοπή αποδοχών λόγω υπαίτιας μη παροχή εργασίας.

Τέλος, για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας».